Revize Elektrospotřebičů Praha
revize elektro
Revize Termíny Cena Kontakt adresy facebook  twitter revize elektro
Revize elektroinstalace Revize hromosvodů Revize elektrospotřebičů Zdravotnictvi-rozvadeceRozvaděče-zařízení 

 kontakty

723 061 759

220 971 130

pošta

Revize elektrospotřebičů Praha a okolí Prahy

Dobrý den, vítám Vás  
CENA REVIZE cena revize dohodou
PROVEDU
    • Revize Elektrospotřebičů
    • Revize Elektro do 1000V
    • Revize Hromosvodů

Podnikám v oboru revizí elektroinstalací a hromosvodů od roku 1988, praxe pro revize elektro, hromosvodů a elektrických spotřebičů od roku 1979 v Praze a okolí.

Revize elektrických spotřebičů a přístrojů v Praze - pravidelné revize

Školy, školky - Hotely, ubytovny, hostely a pod.
Bytové - rodinné domy, Kancelářské budovy a objekty
Živnostenské a průmyslové provozy, Zdravotnické ordinace a objekty

Revize elektrických přístrojů dle ČSN  331600 ed.2

Jedním ze základních předpokladů k podávání kvalitních pracovních výkonů na Vašem pracovišti je zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Velmi důležitou činností v této oblasti jsou pravidelné kontroly a revize elektrospotřebičů během užívání , které používáte. Prováděním elektro revizí chráníte nejen své zdraví a majetek, ale také zdraví svých zaměstnanců a klientů. Povinnost pravidelně kontrolovat a revidovat veškeré elektrospotřebiče na pracovišti je také upravena Zákoníkem práce a dalšími prováděcími předpisy. Nad dodržováním bdí Český úřad inspekce práce prostřednictvím svých krajských inspektorátů. V případě škodné události může rovněž pojišťovna žádat o potvrzení splnění všech zákonných podmínek.

Postup revize elektro spotřebičů dle dokumentace je nadřazen normě

 Postup provádění pravidelné údržby a kontroly strojů a zařízení by měl v provozní dokumentaci předepsat jejich výrobce, popř. místním provozním bezpečnostním předpisem zaměstnavatel (viz nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). Z postupu by mělo být také patrné, jakou kvalifikaci mají mít osoby údržbu a kontroly provádějící. Obvykle se předpokládá, že to zvládnou osoby bez zvláštní kvalifikace. Jindy si může výrobce nebo dodavatel zařízení vymínit, že pravidelné kontroly a údržbu bude provádět jím autorizovaný servisní technik nebo autorizovaná servisní firma.“